Esteu aquí: Inici CARTA DE SERVEIS

CARTA DE SERVEIS

3. Premis a la participació al web www.penedescultura.cat

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

4. Programa Nits a la Fresca al Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

1. Menjadors escolars

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

2. Transport escolar

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

1. Subvencions per a activitats esportives

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

4. Integració paisatgística de polígons industrials

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Territori i Sostenibilitat

Llegir més…

1.2.3 Restauració d'entorns fluvials

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Llegir més…

1.2.5 Rutes Verdes

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Territori i Sostenibilitat

Llegir més…

1. Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Territori i Sostenibilitat

Llegir més…

1. Pla d'Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

2. Plans d'actuació municipals (PAM)

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

2. Agenda d'Activitats Culturals de l'Alt Penedès (www.penedescultura.cat)

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

6. Atenció a la gent gran - Envelliment actiu

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

5. Promoció de l'autonomia, atenció a la dependència i les discapacitats

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

3. Atenció als infants i els adolescents i a les seves famílies

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

2. Atenció domiciliària

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

3. Projectes educatius - Prevenció de riscos a la muntanya

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

1. Pla Director Territorial de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Territori i Sostenibilitat

Llegir més…

Informació sobre consum per temes

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

1. Catàleg de serveis de l'OCSAE

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

Concert de Nadal de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

6. Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Presidència

Llegir més…

Bones Pràctiques en Viticultura

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

3. Carta del Paisatge de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Territori i Sostenibilitat

Llegir més…

5. Ordenança de moviments de terres de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Territori i Sostenibilitat

Llegir més…

1. Què és i què fem a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC)

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

4. Serveis de l'OCIC per a les empreses

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

3. Consultes i tràmits de queixa, reclamació o denúncia

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

4. Ocupació i emprenedoria juvenils

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

5. Junta Arbitral de Consum de Catalunya

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

3. Portal comarcal d'informació per a joves www.dinamo.cat

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

3. Plans d'Autoprotecció (PAU)

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

1. Serveis Bàsics d'Atenció Social

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

1.1.4 Agenda 21

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Llegir més…

6. Serveis de l'OCIC per a les escoles

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

2. Serveis de l'OCIC per a les persones consumidores

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

3. Borsa d'Habitatges de Lloguer

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

2. Orientació i suport per a l'accés o el manteniment de l'habitatge

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

Documents de l'Estudi de l'habitatge a la comarca de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals - Servei de Joventut i Habitatge - Tel. 93 890 00 00 ext. 140

Llegir més…

Memòria 2011

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones - Servei d'Igualtat i Ciutadania - Tel. 93 890 00 00 ext. 311

Llegir més…

1. Bloc de l'Escola de Música de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei d'Ensenyament - Escola de Música de l'Alt Penedès - Tel. 93 890 00 00 ext. 213

Llegir més…

Medi Natural

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Territori i Sostenibilitat

Llegir més…

2. Torneig Comarcal de Futbol 7 - Copa Penedès TV - Gran Premi CCAP

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

1.1.3 Gestor Energètic Comarcal

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Llegir més…

4. Programa Garantia Juvenil

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

1. Què és i què fem a l'Oficina Jove de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

2. Equipaments, punts d'informació juvenils i aules d'estudi de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

5. Assessoria acadèmica i professional

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

6. Assessoria de mobilitat internacional

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

1. Què és i que fem al Servei Comarcal de Cultura

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

7. Servei d'Assessorament Familiar d'Alcohol i altres Drogues (SAFAD)

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

8. Punt Mòbil de Salut

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

9. Pla de Drogues de l'Alt Penedès (Efecte D)

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

2. Inventari de camins d'interès territorial de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Territori i Sostenibilitat

Llegir més…

10. Suport als instituts de l'Alt Penedès - Catàleg

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

4. Pla Territorial Educatiu de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

7. Foment de la convivència i cohesió social

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

1. Catàleg de serveis d'Habitatge

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

5. Premi a l'edició de recerca històrica

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

4. Atenció a la Dona

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

1. Què és i què fem a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

1. Què és i què fem a Ocupació?

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

2. Promoció dels Sectors Emergents

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

3. Suport i apropament al teixit empresarial

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

5. Documents i enllaços d'interès en matèria d'Habitatge

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Plans Transversals

Llegir més…

1. Programa d'alfabetització "Parlem-ne"

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

2. Fòrum de regidories d'Igualtat de l'Alt Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

3. Campanyes de sensibilització sobre la dona

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

4. Mòduls formatius per a persones nouvingudes

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Atenció a les Persones

Llegir més…

7. Reclamació de les despeses d'hipoteca

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

8. Reclamació de les clàusules terra de la hipoteca

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea d'Economia i Hisenda

Llegir més…

2. Informació i orientació laboral. Itineraris personals d'inserció.

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

3. Oficina Tècnica Laboral (OTC)

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

4. Programes d'Ocupació

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

1. Què és i què fa "Productes de la Terra"?

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

2. Dinamització i promoció dels "Productes de la Terra"

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

3. El Penedès Tasta'l

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

1. Què és i que fa el servei de "Desenvolupament empresarial"?

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

2. Programes de Creació i Consolidació d'Empreses

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

3. Suport i apropament al teixit empresarial.

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…

4. Punt d'Innovació ACC1Ó

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

Llegir més…Benvinguts i benvingudes a la web del
Consell Comarcal de l'Alt Penedés


Desenvolupada per SEMIC Internet

Consell Comarcal Alt Penedès

Dades de contacte

Consell Comarcal de l'Alt Penedès
NIF: P-5800013-D

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938 900 000
oac@ccapenedes.cat